ELK i Göteborg AB

ELK i Göteborg AB är ett ingenjörsföretag med projektering inom el- och telesystem.
Vi utför uppdrag inom alla förekommande system som ryms inom begreppet el/tele.

Företagets medarbetare håller en mycket hög allmän kompetens blandat med spetskompetens inom olika områden.

ELK i Göteborg AB

Vår organisation har solid kompetens och erfarenhet
av projektering gällande nybyggnad och ombyggnad.

Vi arbetar inom alla fackområden som ingår i el- och telesystem, vilket innebär t.ex. kraft, belysning, transport, säkerhet och flerfunktionsnät.

ELK arbetar även med ljusdesign för det offentliga rummet.

ELK har en flexibel organisation med erfarna medarbetare och kan på kort tid positionera oss för olika typer av uppdrag.

UPPDRAG

Vårt arbetssätt – ett intimt samarbete

ELK:s konkreta fördelar i uppdraguppdrag

Lyhördhet för kundens behov i uppdrag:
Fördel: Anpassade lösningar. Vi förstår kundens problem och unika situation.
Vinst: Kostnaden för utredningstid blir mindre. Skräddarsydda lösningar.

Spetskompetens, hög kompetensnivå:
Fördel: Rätt produkt. Smarta lösningar. Unika lösningar.
Vinst: Ny lösning med senaste teknik. Bättre totalekonomi.

Korta beslutsvägar:
Fördel: Kunden talar direkt med den som utför jobbet vilket innebär färre misstag/mindre felprocent. Detta i sin tur ger snabba svar.
Vinst: Färre personal som debiterar timmar ger bättre totalekonomi/installation. Mindre byråkrati och krångel/irritation.