Kvibergs Krematorium

I augusti startades färdigprojektering av det nya krematoriet på Kviberg.

Bild: Erséus Arkitekter

 

Det nya  krematoriet kommer att vara anslutet till det befintliga krematoriet via två gångbroar mellan.

Utformningen av den nya byggnaden gör det enklare för begravningsentreprenörer vid avlämning samt enklare för anhöriga vid hämtning.

ELK har fått i uppdrag av Svenska kyrkan att ta fram färdigt förfrågningsunderlag för el- och telesystem samt framtagning av ljusdesignkoncept.

2015-09-04