Örgryte gamla kyrka

Den 5/5 återinvigdes Örgryte Gamla kyrka efter en omfattande renovering samt restaurering av kyrkans takmålning.

ELKs ljusdesigners har tagit fram den nya ljussättningen för kyrkorummet.


 

 

Cykelhuset Gamlestaden

cykelhuset gamlestaden

ELK medverkar under entreprenadtiden som byggledare EL där man bevakar produktionen och ekonomin så att Göteborgs Stad får det cykelhus i Gamlestaden som handlingar visar.

Uppdragsgivare för ELK är: Göteborgs Stad-Trafikkontoret med ansvarig: Hamid Irany

Bild: Göteborgs Stad, Sweco Architects AB


 

Göteborgs Stadsteater

Vi har just startat upp arbetet med att förädla teaterlokalerna, restaurangen, barerna mm på Göteborgs Stadsteater.

Göteborgs Stadsteater

Vi på ELK jobbar med elsystem, ljussättning och telesystem.

Teatern är mycket komplex så stort arbete blir i samråd med Ljus- och Teaterteknikansvariga.

Göteborgs Stadsteater Göteborgs Stadsteater

Vår uppdragsgivare är : Higab


 

Planpriset 2018

Tillsammans med Jönköping, Linköping och Malmö är Göteborg nominerad till Planpriset 2018 som är ett pris som delas ut till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Priset delas ut av Sveriges Arkitekter en gång om året.

Planpriset 2018 Selma Lagerlöfs torg
Visualisering: White Arkitekter    

I Göteborg är det detaljplanerna för Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan, på Hisingen i Göteborg, som lett till en nominering.

ELK projekterar El- och Telesystem och Ljusdesign för byggnaderna.

Även Ljusgestaltning för markytor i samråd med Göteborgs Stad ingår i uppdraget.


 

Porsche Center Jönköping

Nu har byggnationen av Porsche Center i Jönköping startat, anläggningen beräknas vara färdigställd under hösten 2019.

Anläggningen är en fullserviceanläggning på ca 4500 m² och den är utformad enligt koncept från Porsche med krav på komfort och design.

ELK har projekterat El- och Telesystem.

Porsche Center i Jönköping
Bilden är lånad från Svensk Byggtidning där du även kan läsa mer om projektet.

Visualisering: Walther arkitekter AB


 

Örgryte gamla kyrka

Arbetet i Örgryte Gamla kyrka fortlöper och det invändiga arbetet är i full gång. Örgryte gamla kyrkaInom kort kommer ELK hålla en kompletterande provbelysning för att säkerställa ljussättningen efter takets restaurering.

Örgryte gamla kyrka