Fiskhuset Selma Lagerlöfs Torg

Omvandlingen på Selma Lagerlöfs torg fortsätter.
Nu har Fiskhuset lämnat sin vagn och fått ett ”riktigt” hus.
ELK har medverkat vid framtagning av el- och telesystem samt ljussättningen.