Föreningar vi stöder

Vi har valt att stödja ett antal föreningar som vi tycker gör ett viktigt jobb.

BRIS

BRIS verkar som en länk bris0013_banner_liggande_bronssupporter_2017mellan barn, vuxna och samhälle.

Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en statlig myndighet. Så är det inte.

BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.

www.bris.se

 


Aktiv Skola 

Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt vi gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa.

Vi anser att skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.

www.aktivskola.org

 


CancerRehabFonden 

CancerRehabFonden är en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn.

Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet. Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

www.cancerrehabfonden.se

 


Grunden Boisgboislogo

Grunden Bois är en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar.

Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga och nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten.

www.grundenbois.se

 


Svenska Parasportförbundet

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

www.parasport.nu