ELKs kvalitets- och miljöarbete har resulterat i att företaget är certifierat enligt FR2000 verksamhetsledningssystem. Ledningssystemet innebär att kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet är samlat i ett system.

kvalitet och miljö

FR2000 – vår motor, din trygghet

ELK är ett FR2000-certifierat företag och det ger dig som kund många fördelar.
Verksamhetsledningssystemet FR2000 är integrerat i vårt företag och systemet säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Det är på samma gång flödes- och processorienterat och använder ett enklare språk än andra kvalitetssäkringssystem, vilket i sin tur gör det lätt för alla våra medarbetare att förstå, kommunicera och hitta i systemet.

FR2000