Om ELK

elk elbil

 Om ELK

Företagsbeskrivning

ELK är ett ingenjörsföretag som arbetar med projektering inom el- och telesystem vilket innebär att vi utför uppdrag inom alla förekommande system som ryms inom begreppet el/tele.
Kompetensutveckling för medarbetare är viktigt för ELK och därför prioriteras det mycket högt inom företaget. Därför företagets medarbetare en mycket hög allmän kompetens blandat med spetskompetens inom olika områden.

Organisation

Vår organisation har solid kompetens och erfarenhet av projektering gällande nybyggnad och ombyggnad.
Vi arbetar inom alla fackområden som ingår i el- och telesystem, t.ex. kraft, belysning, transport, säkerhet och flerfunktionsnät. Vi arbetar även med ljusdesign för det offentliga rummet.
ELK har en flexibel organisation med erfarna medarbetare och kan därför på kort tid positionera oss för olika typer av uppdrag.

Utdrag ur affärsplanen

Den tekniska utvecklingen

I den nya IT-tekniken och snabba kommunikations-lösningarnas spår, sprutar nya lösningar och system inom många områden ut.
Ett problem för kunder/slutanvändare är att sådana lösningar och system sällan är beprövade och utvärderade. Där kan vi medverka som kritisk teknikköpare och i sammanhanget också tydliggöra aspekter på miljö- och energieffektivitet. Frågor kring kundernas miljöpolicy kommer att blir mycket viktigt.

Hur vi uppfattas av våra kunder

Vi har ett gott renommé vilket innebär att våra kunder uppfattar oss som kompetenta. Vi har en bra struktur och lämnar bra jobb ifrån oss.
Kunderna känner tillit – de vet vad de får.
ELK uppfattas som ett stabilt företag med bred kompetens. Bolaget har stora beställare och intressanta projekt och det ger i sin tur stora möjligheter för medarbetare att utvecklas i sitt yrke och en stor frihet.