Kareby kyrka

Kareby kyrka är belägen strax utanför Kungälv och är troligtvis från 1300-talet.

Flertalet om- och tillbyggnader har skett sedan dess och kyrkan stoltserar med vackra takmålningar från 1700-talet.
Under 2018-2019 sker en ombyggnation av kyrkan och är nu försedd med en ny sakristia. Kyrkorummets takmålningar har genomgått en omfattande restaurering och i samband med detta har kyrkan fått en ny ljussättning.

Den nya ljussättningen omfattar ett upplättande takljus som framhäver målningar med åtta olika bibelscener men bakom läktaren skymtar helvetet och den yttersta domen.
För att säkerställa effekten av den nya belysningen och det upplättande takljuset har provbelysning genomfört tillsammans med församlingen. De äldre kronorna i kyrkorummet är nu försedda med nya LED-bestyckade ljuskällor och för bättre förrättningsljus har diskreta spotlights blivit installerade.
Samtlig ny belysning är möjlig att styra med enkla funktioner via tryckknappar eller ljusbord.

Kareby kyrka återinvigdes 23 februari 2020.