Lundenhallen

Lundenhallen ligger vid Lundenskolan i Göteborg. Anläggningen är av typen multisportarena där man kan utföra många idrotter, allt från basket, handboll till gymnastik. Anläggningen består av 2 stora hallar; en gymnastiksal samt en idrottshall.
Idrottshallen är försedd med läktare och ovan dessa finns glaspartier in till kafé.
Hallen var färdigställd december 2018.

ELK projekterade el- och telesystem