Lysegården Vattenverk

Lysegården vattenverk ligger i Naturskyddsområde Lysegården i anslutning till Natura 2000-område.

ELK utför projektering av reservkraftanläggning som ska kunna försörja hela anläggningen vid nätbortfall.

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lyseg%C3%A5rdens_vattenverk_2015.JPG