Östra kyrkogården ekonomibyggnad

ELK har projekterat samtliga eltekniska lösningar i kontors- och ekonomibyggnaden på Östra kyrkogården.
Beställare: Svenska kyrkan