Referensprojekt – Flygplats/hamnar

Landvetter Airport

Donsö Fiskhamn

Beställare: Donsö Fiskehamnsförening UPA

ELK har utrett kraftförsörjningar samt projekterat en ny servis. Hamnen är dels en privatbåthamn samt att den har kapacitet och resurser för att förse yrkesflottan i form av allt från fiskebåtar och skärgårdsbåtar till tankfartyg med landström.

Anläggningen består av clippskåp, uttagspollare, elcentraler inklusive tillhörande ledningar samt belysning och kraft och belysning i sjöbodar. Samtliga uttag i uttagspollare och sjöbodar är försedda med energimätare för att var och en av båtägarna skall kunna påverka sin miljöpåverkan och kostnader. Permanenta båtplatser är utförda med fjärravlästa elmätare med manövermöjlighet och avläsningsmöjlighet via dator, telefon och hamnkontor. ELK har även i detta projekt varit beställaren behjälpliga i form av projektledare el och besiktning.