Vårt arbetssätt – ett intimt samarbete

ELK:s konkreta fördelar i uppdraguppdrag

Lyhördhet för kundens behov i uppdrag:
Fördel: Anpassade lösningar. Vi förstår kundens problem och unika situation.
Vinst: Kostnaden för utredningstid blir mindre. Skräddarsydda lösningar.

Spetskompetens, hög kompetensnivå:
Fördel: Rätt produkt. Smarta lösningar. Unika lösningar.
Vinst: Ny lösning med senaste teknik. Bättre totalekonomi.

Korta beslutsvägar:
Fördel: Kunden talar direkt med den som utför jobbet vilket innebär färre misstag/mindre felprocent. Detta i sin tur ger snabba svar.
Vinst: Färre personal som debiterar timmar ger bättre totalekonomi/installation. Mindre byråkrati och krångel/irritation.